Головна Мітки Этнография

Розділ: Этнография

Закарпатье – отдельная этнографическая зона.

Закарпатье давно было важным местом культурного перекрестка между Востоком и Западом. Здесь встречались и смешивались разные народы и этнические группы, с отличными традициями, обычаями и религиями. С конца XI в. началось постепенное включение Закарпатья в состав Венгрии, после чего процесс заселения края получил крайне сложный характер. На формирование Закарпатья в отдельную уникальную этнографическую зону влиял целый комплекс факторов: природно-географические, государственно-политические, религиозные, хозяйственные, этнокультурные и этнодемографические. На протяжении исторического развития происходило постоянное сокращение закарпатской этнографической зоны.

Євреї на Закарпатті

Єврейське заселення Закарпаття розпочалось ще в XV столітті, але більша частина євреїв переселилась в наш край у XVIII столітті. Вони переїхали сюди з Галичини, де перенаселеність, політичні збурення і постійні гоніння зробили їх життя нестерпним. Закарпаття ж в той час було дуже обезлюдненим внаслідок війни 1703-1711 років і могло прийняти велику кількість переселенців. Вже в 1787 році 6311 євреїв населяли комітати Унг, Берег, Угоча і Мараморош. В першій половині XIX століття імміграція з Галичини проходила в ще більшому масштабі. Подальший ріст міграційних процесів і висока народжуваність призвели до значного приросту єврейського населення. В 1910 році єврейські общини вищезгаданих чотирьох комітатів нараховували 128 791 людину.

Закарпатські словаки

Переважна більшість представників словацької меншини проживає в західній частині Закарпаття, а саме в Ужгородському, Мукачівському, Перечинському і Великоберезнянському районах. Одні з них...

Закарпатські росіяни

Росіяни – наймолодша національна меншина Закарпатської області. З’явились вони в нашому краї на початку 20-х років XX століття, коли частина російської антибільшовицької...

Закарпатські угорці

Плодючі долини на півдні Закарпаття заселені угорцями (самоназва – мадяри). На ці землі вони прийшли ще в 896 році. Однак процес утвердження...

Закарпатські роми

         Закарпатські роми, більш відомі під назвою цигани, з давніх часів живуть в містах і селах рівнини і передгір’я. На Закарпатті нараховується від 20...

Закарпатські німці

Німецькі колоністи з’явились на території сучасного Закарпаття після татаро-монгольської навали, в другій половині XIII століття, за запрошенням угорських королів. Переселенці з Саксонії...

Обряди «засновин» та «зав’язин» на Закарпатті

Закладка нижнього вінця зрубу Окремі обряди і звичаї виконувались при закладці нижнього вінця зрубу – підвалини (“засновини”, “зав’язини”)....

Обряди та традиції новосілля на Закарпатті

За народними віруваннями, з тих, хто першими ввійде в хату, обов’язково хтось повинен померти, щоб викупити хату. Аби врятувати людину від неминучої...

Традиції і звичаї пов’язані з початком будівництва хати на Закарпатті

За традиційним звичаєм, хату починали будувати в час «повного місяця», щоб у ній був достаток – «було всього повно». Цей звичай сягає...

Звичаї стосовно вибору будівельних матеріалів на Закарпатті

Окремі заборони і вірування були пов’язані з рубкою дерев. Не можна було вживати для спорудження житла чи господарських будівель деревину з дерев,...