Zum Lem Ande Hotel, Lumshory

Lumshory, Region Transkarpatien

+380 ….

ab 700 ₴ / Nacht

Weiterlesen

Chans “U Tsimbora”, Lumshory

Straße Priozerna, 9, Lumshory, Region Transkarpatien

+380 ….

ab 1050 ₴ / Nacht

Weiterlesen

Davir Resort & Spa, Lumshory

Straße Wald, Lumshory, Region Transkarpatien

+380 ….

ab 1650 ₴ / Nacht

Weiterlesen

Das Gehöft “Sukhar”, Kolotschava

Borkanyuka 20, Kolotschava, Oblast Transkarpatska, 90043

+380 ….

ab 1500 ₴ / Nacht

Weiterlesen

Hotel “Kolochava Eco Resort”, Kololochava

Kolotschava, Region Transkarpatien, 90043

+380 ….

ab 3000 ₴ / Nacht

Weiterlesen