Hotel “Rakhiv Hotel & Apartments”

St. Myru, 44, Rakhiv

+380 ….

from 650 ₴/day

Read More

Hotel “Olenka”

St. Myru, 48, Rakhiv

+380 ….

from 480 ₴/day

Read More

Hotel “Europe”

St. Myru, 42, Rakhiv

+380 ….

from 400 ₴/day

Read More

Tourist complex “Torba”

Vyshnya tract, 163, p. Glade

+380 ….

from 600 ₴/day

Read More

Hotel “La Krechunu”

Karpatska street, Polyanytsia village

+380 ….

from 900 ₴/day

Read More